VG3 Logistikkfaget

 • 2-årig læretid
 • Sikkert yrke, med mange yrkesvalg
 • En viktig brikke i logistikkflyten
 • Allsidig arbeidsplass, kan jobbe i en rekke bransjer

Som logistikklærling har du 2 års læretid. Du har mulighet å jobbe både på terminal, lager, trafikkontor, handel og annen industri.

Arbeidsområder

 • Lager
  • Grossist
  • Industri
  • Oljebase
  • Handel (større butikker)
 • Terminal
  • Stykkgods
  • Kjøl/frys
  • Havn
 • Trafikkontor
  • Trafikkoordinator/befrakter
  • Speditør

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Mottak, interntransport, sortering og utlevering av varer og gods
 • Lasting og lossing med tekniske hjelpemidler
 • Bruk av elektroniske verktøy for registrering av varer og gods
 • Kundebehandling
 • Ålanlegging av vareflyt og lagring
 • Elektronisk dokumentbehandling og tollbehandling

Yrket passer deg som:

 • Er fortrolig med bruk av tekniske hjelpemidler, blant annet kjøring av truck
 • Er ansvarsbevisst. Varer skal håndteres skånsomt og være fremme til avtalt tid.
 • Kan samarbeide effektivt og nøyaktig, enten selvstendig eller i team.
 • Er serviceinnstilt og like å være blant andre mennesker.