VG 2 Transport & Logistikk

På VG2 Transport & Logistikk lærer du om transport, både gods og person samt lager og terminalarbeid. Her knytter du teori og praksis sammen.

Blant annet lærer du dette løpet av året:

  • Samferdsel (vei, jernbane, fly og tog)
  • Lastsikring (sikring av gods og bagasje i henhold til lov og regelverk)
  • Truckføreropplæring
  • Obligatorisk opplæring førerkort klasse B personbil
  • Bruke ulike metoder og utstyr for sikre laste-, losse- og løfteoperasjoner
  • ADR (farlig gods) opplæring
Du finn VG2 Transport & Logistikk på følgende skoler i Møre og Romsdal: