VG1 Teknologi- og industrifag

Du må gå VG1 Teknologi og industrifag for å utdanne deg innen våre fag. VG1 finner du på 13 skoler i Møre og Romsdal. Vennlig gå på linkene for å lese mer om faget, samt hvilke skoler som har dette.