Søke læreplass hos oss

Du som ønsker læreplass i våre fag er hjertelig velkommen til å søke læreplass hos oss. Bruk skjemaet som er linket til under og fyll ut dette. Du får da brukernavn og passord, slik at du kan legge ved CV og attester som vi må ha for å kunne hjelpe deg.

Våre fag er:
Vennlig bruk koden som står i parantes under valg av fag i skjemaet.

Yrkessjåførfaget (SSYRK3----)

Logistikkfaget (SSLOG3----)