Adresse: Grandfjæra 32, 6415 MOLDE   l   Telefon: 954 47 500   l   E-post: post@transportbransjen.no
Det er vedtatt at Romsdal VGS, Molde starter opp med VG2 Transport & Logistikk fra skoleåret 2021/22!

Fra skoleåret 2021/22 er det besluttet at fylkeskommunen starter opp med ei klasse (15 elevplasser) i VG2 Transport & Logistikk på Romsdal Videregående skole i Molde. Dette er vi i TOK enormt fornøyd med slik vi kan rekruttere enda flere lærlinger til ei næring som har behov for stor rekruttering fremover!  Godset og folket skal frem!

Det blir ei økning på 33% på antall elevplasser i Møre og Romsdal i forhold til nåværende skoleår. Antall søkere til VG2 har vært økende, og vi sett veldig pris på at fylkeskommunen ser  dette og øker tilbudet i fylket ved å opprette ei klasse på en ny skole. Faget er da representert i dei 3 største byene, fordelt slik på skole og antall elevplasser for skoleåret 2021/22:

Borgund Videregående skole, Ålesund: 30 elevplasser (2 klasser)
Romsdal videregående skole, Molde: 15 elevplasser (1 klasse)
Kristiansund Videregående skole: 15 elevplasser (1 klasse)

Vi i TOK oppmoder alle våre medlemmer (og andre) til å spre det glade budskap, og være med på å promotere våre fag!!


Levert av  
mangadexmangadex