Adresse: Grandfjæra 32, 6415 MOLDE   l   Telefon: 954 47 500   l   E-post: post@transportbransjen.no
Alf Bliksvær er ny daglig leder for Transportbransjens opplæringskontor for Møre og Romsdal SA.
Alf Bliksvær ovetar etter Dagrunn Krakeli som har vært leder siden kontorets oppstart i 1995. Hun går over i stillingen seniorkonsulent.
Alf Bliksvær har vært ansatt i opplæringskontoret siden 2011, Alf har batchelorgrad innen Transportøkonomi og logistikk samt Praktisk-pedagogisk utdanning og fagbrev som yrkessjåfør og er godkjent sikkerhetsrådgiver  i transport av farlig gods (ADR), med flere års erfaring innenfor fagområdet. 
Han har blant annet vært yrkessjåfør i flere år, samt befrakter og transportsjef i tillegg til å være faglærer på videregående skole. 

Alf vil bidra til å videreføre den gode jobben som opplæringskontoret har gjort til lærlingene og næringa til nå.
Levert av  
mangadexmangadex