ADR-kurs (Farlig gods)- for medlemmer i TOK

Transportbransjens Opplæringskontor for Møre og Romsdal (TOK) tilbyr ADR kurs for alle medlemsbedrifter som har behov for å fornye sitt kompetansebevis, eller som har behov for et relevant kurs for å håndtere farlig gods i tråd med regelverket.

Vi legger ut på vår hjemmeside fortløpende når og hvor vi skal ha neste kurs, vi kjører kurs både i uker og helg. For bedriftsinterne kurs vennligst ta kontakt så avtaler vi tid og sted. Vi kan avholde ADR kurs de fleste steder på forespørsel, avhengig av et minimums antall deltagere før oppstart.

TOK tilbyr følgende ADR kurs

  • Grunnleggende
  • Spesialiseringskurs
    • Tank
    • Klasse 1 eksplosive stoffer
    • Klasse 7 radioaktivt materiale

Vennligst ta kontakt eller meld dere på et allerede oppsatt kurs.
Vel møtt!