Trond Brændø er ny daglig leder for Transportbransjens opplæringskontor for Møre og Romsdal SA.

Trond Brændø tar over jobben etter Alf som søker nye erfaringer i bransjen. Vi takker Alf for jobben han har utført hos oss.
Trond har fagbrev som yrkessjåfør og har mange års erfaring fra bransjen, i både inn- og utland.

Trond vil bidra i den viktige jobben som Tok har for å rektrutere til bransjen og følge opp lærlingene i transportbransjen.