ETTERUTDANNING FOR YRKESSJÅFØRER


Alle som vil arbeide som yrkessjåfører må ha ervervet seg et kompetansebevis.

Kompetansebeviset er gyldig i 5 år. For å få fornyet/erverve det, må sjåføren ha gjennomført et 35 timers etterutdanningskurs.

  • Etterutdanningen må gjennomføres regelmessig hvert femte år.
  • Det skal ikke avlegges noen prøve i forbindelse med etterutdanningen.
  • Det er kun krav til 100% oppmøte.
  • Fra du starter på kurs må det gå maks 6 måneder til du har fullført alle modulene.
  • Fra du har fullført kurs, har du 3 mnd. på å reise på trafikkstasjonen for å ta ut kompetansebeviset. 

Denne ordningen omfatter alle sjåfører som kjører mot vederlag (lønn og andre økonomiske eller materielle godtgjørelser).

Se forøvrig Statens vegvesens si brosjyre om etterutdanning (følg link)

Brosjyre etterutdanning for yrkessjåfører

Trykk HER for kursdatoer

Levert av